Фонд реалізує ряд програм з децентралізації

02.03.2016
Фонд реалізує ряд програм з децентралізації

 

Благодійний фонд соціального розвитку Харківської області розробив кілька програм, що передбачають надання експертної та іншої допомоги органам місцевого самоврядування під час проведення заходів з децентралізації. Реалізація більшості програм вже почалася.

Реформа місцевого самоврядування зачіпає різні сфери життєдіяльності громад, починаючи від земельних відносин і закінчуючи бюджетним процесом. Тому і програми, розроблені Фондом, передбачають залучення експертів з різних питань. Їх завдання – донести до людей на місцях ту інформацію і знання, які необхідні для успішної децентралізації, запропонувати ефективні алгоритми роботи в нових умовах.

- На сьогодні далеко не всі питання, пов'язані з децентралізацією, прописані законодавчо. Тому місцевим радам вкрай необхідна допомога експертів, і ми їм цю допомогу забезпечуємо. Фонд регулярно організовує у різних районах Харківщини виїзні навчальні семінари, на яких місцеві депутати і чиновники отримують теоретичні та практичні знання за трьома напрямками: земля, територіальна організація влади, бюджетування. Дана освітня програма діє з кінця минулого року, і кожен семінар викликає великий інтерес у представників органів місцевого самоврядування, - розповідає голова правління Фонду соціального розвитку Харківської області Євген Шаповал.

Активну участь у програмах, що стосуються децентралізації, беруть експерти створеного Фондом «Ресурсного центру розвитку громад». Фахівці цього центру узагальнюють питання, з якими до них звертаються сільські, міські, селищні та районні ради, і готовлять універсальне рішення тієї чи іншої проблеми. Згодом це рішення може бути використане в будь-якому районі, в кожному селі Харківської області.

- Наприклад, зараз місцеві ради зіткнулися з тим, що їм законодавчо в рамках децентралізації запропонували взяти на себе функції держреєстраторів. Ми дуже глибоко вивчили це питання, аж до посадових інструкцій, окладів, кваліфікаційних вимог до людей, які цю роботу повинні робити. У місцевих радах виник певний страх цього процесу, тому що вони не володіють жодною інформацією, крім того закону, який був опублікований. Тобто механізму у них немає. Ось наше завдання – запропонувати механізм і, грубо кажучи, на пальцях розповісти, як це зробити, - пояснює координатор проекту «Ресурсний центр розвитку громад» Олександр Безуглий.

Подібний підхід вимагає ретельного вивчення і аналізу поточного стану справ, тому відразу чотири програми передбачають проведення аудиту. Зокрема, у шести районах Харківської області реалізується програма аудиту місцевих бюджетів на предмет їх ефективності та прихованих резервів по збільшенню доходів та економії витрат, у двох районах виконується енергетичний аудит, у чотирьох районах розпочато земельну аудит і ще в двох районах запущена програма з аудиту та реструктуризації діяльності муніципальних комунальних підприємств.

Крім того, у деяких населених пунктах йде реалізація програми зі створення Центрів адміністративних послуг, а в Близнюківському районі Фонд відкриває громадські юридичні приймальні, де населення може отримати безкоштовні консультації юристів.

 

Ще дві програми Фонду спрямовані на створення ефективного інформаційного простору. Вже ведуться роботи по організації місцевого радіомовлення в FM-діапазоні, також планується створити єдину комунікаційну мережу для місцевих громад.

Активну участь упрограмах, що стосуютьсядецентралізації, приймаютьекспертиствореногоФондом «Ресурсногоцентрурозвиткугромад». Фахівціцьогоцентруузагальнюютьпитання, зякими до нихзвертаютьсясільські, міські, селищніта районні ради, іпідготовляютьуніверсальне рішеннятієї чи іншої проблеми. Згодомцерішенняможебутивикористане вбудь-якомурайоні, вкожномуселіХарківськоїобласті.