Програма сприяння розвитку територіальних громад

Програма сприяння розвитку територіальних громад

Опис програми

Успішність розвитку держави значною мірою залежить від розвитку місцевого самоврядування, зростання місцевої ініціативи, посилення економічної та соціальної спроможності кожної територіальної громади. Територіальні громади є первинною ланкою місцевого самоврядування. Разом з тим, сучасна практика показує, що успішний місцевий розвиток досягається лише у тісній взаємодії місцевої влади та інституцій громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних фондів, соціально відповідального бізнесу, інших об'єднань громадян). Саме тому Фондом і було затверджено відповідну Програму, яка спрямована на  підтримку територіальних громад, особливо сільських і найбільш віддалених від обласного центру. 

Метою Програми є всебічне сприяння органам місцевого самоврядування та територіальним громадам у реалізації принципів сталого місцевого розвитку.

Програма включає у себе такі основні напрямки як “Школа місцевого самоврядування” та  “Юридична підтримка населення”.

Діяльність за напрямом “Школа місцевого самоврядування” ставить на меті наділення посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад теоретичними знаннями та практичними інструментами, спрямованими на належне задоволення інтересів територіальних громад, які вони представляють. За цим напрямком експертами Фонду проводяться навчальні семінари, тренінги та інші заходи для посадовців місцевого самоврядуання та депутатів місцевих рад, відбувається їх систематичне консультування з питань місцевого розвитку. Також здійснюється практична допомога місцевим громадам та органам місцевого самоврядування з питань розробки програм місцевого розвитку, допомоги  у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги для потреб розвитку громад.

Завдання “Школи місцевого самоврядування”:

допомога у співфінансуванні місцевих проектів і програм місцевого розвитку, направлених на покращення добробуту територіальних громад;

підвищення рівня обізнаності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого розвитку;

підвищення обізнаності посадових осіб та депутатів у питанні місцевих бюджетів, зокрема, особливостей залучення позабюджетних коштів для фінансування розвитку сільських територій та збільшення дохідної частини місцевих бюджетів;

систематична консультативна допомога місцевим радам у сфері земельних відносин з метою покращення стану землевпорядної документації, підвищення об'єктивності нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, збільшення надходжень до місцевих бюджетів від орендної плати за використання земель сільськогсопдарського призначення державної власності;

підвищення прозорості діяльності органів міцевого самоврядування, методична допомога у провадженні новітніх антикорупційних процедур у діяльність місцевих рад.

Напрям “Юридична підтримка населення” передбачає надання мешканцям сіл, селищ, міст-районних центрів Харківської області первинної правової допомоги. Зазначений напрям роботи направлений на підвищення доступу мешканців сільських територій, зокрема найбільш віддалених від обласного центру, до одержання первинної безоплатної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:  надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складання договорів, заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

Для реалізації цього напряму Програми у районах Харківської області створені юридичні приймальні Фонду.